Information   Information

 

Upphovsrätt

Information om upphovsrätt och ansvarsförhållande


*Armehandbok.se skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis.

*Material på sidan (bilder, text, grafik och, fotografier) får inte kopieras utan uttryckligt tillstånd från armehandbok.se.

*Armehandbok.se är ett helt ideéllt projekt utan direkta kopplingar till Försvarsmakten eller annan myndighet.

*Armehandbok.se ansvarar inte för eventuella tekniska, typografiska eller faktafel som uppstått.

*Armehandbok.se ansvarar inte för direkta eller indirekt skador som uppstår genom användning av den information som 
  tillhandahålls på denna webbplats.

*Armehandbok.se ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppstår genom användning av webbplatsen.

*Innehållet på armehandbok.se uppdateras kontinuerligt och ändringar kan ske utan att detta meddelas.

*Ändringar avseende villkoren för användning av sidan kan komma att införas utan förvarning och användandet av sidan i
  sig betraktas som ett godkännande av vid var tid gällande villkor.


Information om upphovsrätt och ansvarsförhållande rörande externt material och dokument

*Armehandbok.se anser sig ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att erhålla tillåtelse att använda materiel från externa källor
   eller från elektronisk media.
 
*Där det inte har varit möjligt att spåra eller få kontakt med eventuell upphovsrättsinnehavare,
   har materiel använts i god tro.

*Om någon anser sig ha upphovsrätt till något av armehanbok.se publicerat materiel, ber vi er vänligen kontakta oss.


Meddelande om upphovsrättsinnehavare.
Copyright © 2006 - 2022 Jan Sjöberg där ej annan uttryckligen anges

Bildkällor:
  - Soldaten i Fält "SoldF" 1972 års utgåva del 1 och 2

 - '"Armén" -  Broschyr "Svensk Armé" 1972


Kontaktinformation:

 Kommentarer, feedback eller frågor?

 Kontakta armehandbok på följande e-mail adress:   "armehandbok"snabela"telia.com"