AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén

Mobiliseringsmyndigheter
2010-01-16

1 Ingenjörskåren
"Kungliga Svea Ingenjörskår"

- - - - -
Mobiliseringsansvar:

1946
19510101-19511001
19511001-19520215
19520215-19521115
19521115-19540101
19540101-19550315
19550315-19560401

19560401-19570205
19570205-19571201

19571201-19590120
19590120-19600215
10600215-19610501

19610501
1963
19690701
19700701
19710701

19720701
19730701

- - - - -
Noter:

Teckenförklaring:
Ý
=
Förbandet tillkommer mobiliseringsmyndigheten under perioden
Þ
= Förbandet utgår från mobiliseringsmyndigheten under perioden

- - - - -
Ing1 1946

1. Kåringenjörsstab
V. Kåringenjörsbataljonsstab
11. Kåringenjörkompani
12. Kåringenjörkompani
13. Kåringenjörkompani
14. Kåringenjörkompani
9. Brokompani
10. Brokompani
11. Ingenjörsmaterielkompani
1. Vägkompani
2. Vägkompani
3. Vägkompani
4. Befästningsstab
6. Befästningsstab
4. Självständig arbetskader
6. Självständig arbetskader
7. Självständig arbetskader
8. Självständig arbetskader
9. Självständig arbetskader
10. Självständig arbetskader
11. Självständig materielkader
12. Självständig materielkader
III. Järnvägsbataljon
II. Ingenjörsbataljon

IV. Ingenjörsbataljon
XIV. Ingenjörsbataljon
XII. Ingenjörsbataljon
1. Cykelbrigad

 1. Cykelingenjörkompani
-
PB10
 10. Pansaringenjörkompani
 30. Pansaringenjörkompani
 10. Ingenjörmaterielpluton
-

61. Ingenjörkompani
62. Ingenjörkompani
63. Ingenjörkompani
51. Ingenjörspluton
52. Ingenjörspluton
53. Ingenjörspluton
54. Ingenjörspluton

- - - - -
Ing1 19510101-19511001

1. Kåringenjörsstab
V. Kåringenjörsbataljonsstab
4. Befästningsstab
6. Befästningsstab
III. Järnvägsbataljon
 - Bataljonsstab
 - 1. Järnvägskompani
 - 2. Järnvägskompani
 - 3. Järnvägsspecialkompani
II. Ingenjörsbataljon
 - Bataljonsstab
 - 1. Ingenjörskompani
 - 2. Ingenjörskompani
 - 3. Ingenjörskompani
 - 4. Ingenjörsspecialkompani
IV. Ingenjörsbataljon
 - Bataljonsstab
 - 1. Ingenjörskompani
 - 2. Ingenjörskompani
 - 3. Ingenjörskompani
 - 4. Ingenjörsspecialkompani
XII. Ingenjörsbataljon
 - Bataljonsstab
 - 1. Ingenjörskompani
 - 2. Ingenjörskompani
 - 3. Ingenjörskompani
 - 4. Ingenjörsspecialkompani
XIV. Ingenjörsbataljon
 - Bataljonsstab
 - 1. Ingenjörskompani
 - 2. Ingenjörskompani
 - 3. Ingenjörskompani
 - 4. Ingenjörsspecialkompani
-
11. Kåringenjörkompani
12. Kåringenjörkompani
13. Kåringenjörkompani
14. Kåringenjörkompani
9. Bromaterielkompani
10. Bromaterielkompani
1. Vägkompani
2. Vägkompani
3. Vägkompani
4. Vägkompani
11. Ingenjörsmaterielkompani
1. Pontonbromaterielpluton
3. Pontonbromaterielpluton
4. Självständig Arbetskader
6. Självständig Arbetskader
7. Självständig Arbetskader
8. Självständig Arbetskader
9. Självständig Arbetskader
10. Självständig Arbetskader
11. Självständig materielkader
12. Självständig materielkader
PB6
 6. Pansaringenjörskompani
6. Pansarunderhållsgrupp
 - 6. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

PB10
 10. Pansaringenjörskompani
10. Pansarunderhållsgrupp
 - 10. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

201. Ingenjörskompani
202. Ingenjörskompani
401. Ingenjörskompani
201. Ingenjörspluton
401. Ingenjörspluton
402. Ingenjörspluton
403. Ingenjörspluton
Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19511001-19520215

4. Befästningsstab
6. Befästningsstab
III. Järnvägsbataljon
 - Bataljonsstab
 - 1. Järnvägskompani
 - 2. Järnvägskompani
 - 3. Järnvägsspecialkompani
-
II. Ingenjörsbataljonsstab
IV. Ingenjörsbataljonsstab
V. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
74. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
5. Bromaterielkompani
1. Vägkompani
2. Vägkompani
3. Vägkompani
4. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
8. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
8. Kåringenjörmaterielpluton
1. Bromaterieltropp
4. Bromaterieltropp
1. Pontonbromaterielpluton
3. Pontonbromaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
8. Ingenjörsverkstadstropp
1. Ingenjörförrådspluton
5. Ingenjörförrådspluton
4. Arbetskader
6. Arbetskader
7. Arbetskader
8. Arbetskader
9. Arbetskader
10. Arbetskader
11. Materielkader
12. Materielkader
IB1
 1. Brigadingenjörskompani
1. Brigadunderhållsgrupp
 - 1. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB14
 14. Brigadingenjörskompani
14. Brigadunderhållsgrupp
 - 14. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB25
 25. Brigadingenjörskompani
25. Brigadunderhållsgrupp
 - 25. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB35
 35. Brigadingenjörskompani
35. Brigadunderhållsgrupp
 - 35. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB44

 44. Brigadingenjörskompani
44. Brigadunderhållsgrupp
 - 44. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

PB6
 6. Pansaringenjörskompani
6. Pansarunderhållsgrupp
 - 6. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

PB10
 10. Pansaringenjörskompani
10. Pansarunderhållsgrupp
 - 10. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

201. Ingenjörskompani
202. Ingenjörskompani
401. Ingenjörskompani
201. Ingenjörspluton
401. Ingenjörspluton
402. Ingenjörspluton
403. Ingenjörspluton
Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19520215-19521115

1. Befästningsstab
4. Befästningsstab
IV. Ingenjörsbataljonsstab
V. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab
IX. Ingenjörsbataljonsstab
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
XVI. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
67. Kåringenjörkompani
68. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
2. Bromaterielkompani
1. Vägkompani
2. Vägkompani
3. Vägkompani
5. Vägkompani
12. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
4. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
4. Kåringenjörmaterielpluton
1. Bromaterieltropp
1. Pontonbromaterielpluton
3. Pontonbromaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsverkstadstropp
1. Ingenjörförrådspluton
2. Ingenjörförrådspluton
1. Arbetskader
6. Arbetskader
7. Arbetskader
8. Arbetskader
9. Arbetskader
10. Arbetskader
11. Materielkader
12. Materielkader
IB1
 1. Brigadingenjörskompani
1. Brigadunderhållsgrupp
 - 1. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB2
 2. Brigadingenjörskompani
2. Brigadunderhållsgrupp
 - 2. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB14
 14. Brigadingenjörskompani
14. Brigadunderhållsgrupp
 - 14. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB44
 44. Brigadingenjörskompani
44. Brigadunderhållsgrupp
 - 44. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

PB6
 6. Pansaringenjörskompani
6. Pansarunderhållsgrupp
 - 6. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

PB10
 10. Pansaringenjörskompani
10. Pansarunderhållsgrupp
 - 10. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

401. Ingenjörskompani
401. Ingenjörspluton
402. Ingenjörspluton
403. Ingenjörspluton
501. Ingenjörspluton
502. Ingenjörspluton
503. Ingenjörspluton
Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19521115-19540101

1. Befästningsstab
6. Befästningsstab
IV. Ingenjörsbataljonsstab
V. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab
IX. Ingenjörsbataljonsstab
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
XVI. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
67. Kåringenjörkompani
68. Kåringenjörkompani
79. Kåringenjörkompani
80. Kåringenjörkompani
81. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
2. Bromaterielkompani
2. Ingenjörstraktorkompani
14. Ingenjörstraktorpluton
31. Lätt ingenjörstraktorpluton
32. Lätt ingenjörstraktorpluton
33. Lätt ingenjörstraktorpluton
34. Lätt ingenjörstraktorpluton
35. Lätt ingenjörstraktorpluton
3. Vägkompani
5. Vägkompani
12. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
4. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
4. Kåringenjörmaterielpluton
1. Bromaterieltropp
1. Pontonbromaterielpluton
3. Pontonbromaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsmaskinpluton
5. Ingenjörsmaskinpluton
6. Ingenjörsmaskinpluton
7. Ingenjörsmaskinpluton
1. Ingenjörförrådspluton
2. Ingenjörförrådspluton
1. Arbetskader
6. Arbetskader
7. Arbetskader
8. Arbetskader
9. Arbetskader
10. Arbetskader
11. Materielkader
12. Materielkader
IB1 Þ
 1. Brigadingenjörskompani Þ
1. Brigadunderhållsgrupp Þ
 - 1. Brigadingenjörsmaterielpluton Þ
-

IB2

 2. Brigadingenjörskompani
2. Brigadunderhållsgrupp
 - 2. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB14

 14. Brigadingenjörskompani
14. Brigadunderhållsgrupp
 - 14. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB44

 44. Brigadingenjörskompani
44. Brigadunderhållsgrupp
 - 44. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

PB6

 6. Pansaringenjörskompani
6. Pansarunderhållsgrupp
 - 6. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

PB10

 10. Pansaringenjörskompani
10. Pansarunderhållsgrupp
 - 10. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

502. Ingenjörskompani
Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19540101-19550315

1. Befästningsstab
6. Befästningsstab
IV. Ingenjörsbataljonsstab
V. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab
IX. Ingenjörsbataljonsstab
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
XVI. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
67. Kåringenjörkompani
68. Kåringenjörkompani
79. Kåringenjörkompani
80. Kåringenjörkompani
81. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
2. Bromaterielkompani
2. Ingenjörstraktorkompani
14. Ingenjörstraktorpluton
31. Lätt ingenjörstraktorpluton
32. Lätt ingenjörstraktorpluton
33. Lätt ingenjörstraktorpluton
34. Lätt ingenjörstraktorpluton
35. Lätt ingenjörstraktorpluton
3. Vägkompani
5. Vägkompani
12. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
4. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
4. Kåringenjörmaterielpluton
1. Bromaterieltropp
1. Pontonbromaterielpluton
3. Pontonbromaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsmaskinpluton
5. Ingenjörsmaskinpluton
6. Ingenjörsmaskinpluton
7. Ingenjörsmaskinpluton
1. Ingenjörförrådspluton
2. Ingenjörförrådspluton
1. Maskeringspluton
2. Maskeringspluton
3. Maskeringspluton
4. Maskeringspluton
12. Maskeringspluton
1. Arbetskader
6. Arbetskader
7. Arbetskader
8. Arbetskader
9. Arbetskader
10. Arbetskader
11. Materielkader
12. Materielkader
IB2
 2. Brigadingenjörskompani
2. Brigadunderhållsgrupp
 - 2. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB14
 14. Brigadingenjörskompani
14. Brigadunderhållsgrupp
 - 14. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB44

 44. Brigadingenjörskompani
44. Brigadunderhållsgrupp
 - 44. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

PB6

 6. Pansaringenjörskompani
6. Pansarunderhållsgrupp
 - 6. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

PB10 Þ
 10. Pansaringenjörskompani Þ
10. Pansarunderhållsgrupp Þ
 - 10. Pansaringenjörsmaterielpluton Þ
-

502. Ingenjörskompani
Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19550315-19560401

4. Fortifikationsstab
5. Fortifikationsstab
4. Fortifikationsmaterielgrupp
5. Fortifikationsmaterielgrupp
9. Fortifikationsmaterielgrupp
IV. Ingenjörsbataljonsstab
V. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab
IX. Ingenjörsbataljonsstab
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
XVI. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
67. Kåringenjörkompani
68. Kåringenjörkompani
79. Kåringenjörkompani
80. Kåringenjörkompani
81. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
2. Bromaterielkompani
2. Ingenjörstraktorkompani
14. Ingenjörstraktorpluton
31. Lätt ingenjörstraktorpluton
32. Lätt ingenjörstraktorpluton
33. Lätt ingenjörstraktorpluton
34. Lätt ingenjörstraktorpluton
35. Lätt ingenjörstraktorpluton
3. Vägkompani
5. Vägkompani
12. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
4. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
4. Kåringenjörmaterielpluton
1. Bromaterieltropp
1. Pontonbromaterielpluton
3. Pontonbromaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsmaskinpluton
5. Ingenjörsmaskinpluton
6. Ingenjörsmaskinpluton
7. Ingenjörsmaskinpluton
1. Ingenjörförrådspluton
2. Ingenjörförrådspluton
1. Maskeringspluton
2. Maskeringspluton
3. Maskeringspluton
4. Maskeringspluton
12. Maskeringspluton
IB2
 2. Brigadingenjörskompani
2. Brigadunderhållsgrupp
 - 2. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB14
 14. Brigadingenjörskompani
14. Brigadunderhållsgrupp
 - 14. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

IB44

 44. Brigadingenjörskompani
44. Brigadunderhållsgrupp
 - 44. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

PB6

 6. Pansaringenjörskompani
6. Pansarunderhållsgrupp
 - 6. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

502. Ingenjörskompani
Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19560401-19570205

4. Fortifikationsstab
5. Fortifikationsstab
4. Fortifikationsmaterielgrupp
5. Fortifikationsmaterielgrupp
9. Fortifikationsmaterielgrupp
IV. Ingenjörsbataljonsstab
V. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab
IX. Ingenjörsbataljonsstab
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
XVI. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
67. Kåringenjörkompani
68. Kåringenjörkompani
79. Kåringenjörkompani
80. Kåringenjörkompani
81. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
2. Bromaterielkompani
2. Ingenjörstraktorkompani
14. Ingenjörstraktorpluton
31. Lätt ingenjörstraktorpluton
32. Lätt ingenjörstraktorpluton
33. Lätt ingenjörstraktorpluton
34. Lätt ingenjörstraktorpluton
35. Lätt ingenjörstraktorpluton
3. Vägkompani
5. Vägkompani
12. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
4. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
4. Kåringenjörmaterielpluton
1. Bromaterieltropp
1. Pontonbromaterielpluton
3. Pontonbromaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsmaskinpluton
5. Ingenjörsmaskinpluton
6. Ingenjörsmaskinpluton
7. Ingenjörsmaskinpluton
1. Maskeringspluton
2. Maskeringspluton
3. Maskeringspluton
4. Maskeringspluton
12. Maskeringspluton
IB2
 2. Brigadingenjörskompani
2. Brigadunderhållsgrupp
 - 2. Brigadingenjörsmaterielpluton
-

PB6
 6. Pansaringenjörskompani
6. Pansarunderhållsgrupp
 - 6. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

502. Ingenjörskompani
Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19570205-19571201

4. Fortifikationsstab
4. Fortifikationsmaterielgrupp
9. Fortifikationsmaterielgrupp
IV. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab
IX. Ingenjörsbataljonsstab
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
80. Kåringenjörkompani
81. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
14. Ingenjörstraktorpluton
31. Lätt ingenjörstraktorpluton
32. Lätt ingenjörstraktorpluton
33. Lätt ingenjörstraktorpluton
34. Lätt ingenjörstraktorpluton
35. Lätt ingenjörstraktorpluton
3. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
1. Pontonbromaterielpluton
3. Pontonbromaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsmaskinpluton
5. Ingenjörsmaskinpluton
6. Ingenjörsmaskinpluton
1. Maskeringspluton
2. Maskeringspluton
3. Maskeringspluton
PB6
 6. Pansaringenjörskompani
6. Pansarunderhållsgrupp
 - 6. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19571201-19590120

4. Fortifikationsstab
4. Fortifikationsmaterielgrupp
9. Fortifikationsmaterielgrupp
IV. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab 
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
80. Kåringenjörkompani
81. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
8. Bromaterielkompani
14. Ingenjörstraktorpluton
31. Lätt ingenjörstraktorpluton
32. Lätt ingenjörstraktorpluton
33. Lätt ingenjörstraktorpluton
34. Lätt ingenjörstraktorpluton
35. Lätt ingenjörstraktorpluton
3. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsmaskinpluton
5. Ingenjörsmaskinpluton
6. Ingenjörsmaskinpluton
1. Maskeringspluton
2. Maskeringspluton
3. Maskeringspluton
PB6
 6. Pansaringenjörskompani
6. Pansarunderhållsgrupp
 - 6. Pansaringenjörsmaterielpluton
-

Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19590120-19600215

9. Fortifikationsmaterielgrupp
IV. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab 
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
80. Kåringenjörkompani
81. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
8. Bromaterielkompani
14. Ingenjörstraktorpluton
31. Lätt ingenjörstraktorpluton
32. Lätt ingenjörstraktorpluton
33. Lätt ingenjörstraktorpluton
34. Lätt ingenjörstraktorpluton
35. Lätt ingenjörstraktorpluton
3. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsmaskinpluton
5. Ingenjörsmaskinpluton
6. Ingenjörsmaskinpluton
1. Maskeringspluton
2. Maskeringspluton
3. Maskeringspluton
Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19600215-19610501

9. Fortifikationsmaterielgrupp
IV. Ingenjörsbataljonsstab
VIII. Ingenjörsbataljonsstab 
XII. Ingenjörsbataljonsstab
XIV. Ingenjörsbataljonsstab
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
80. Kåringenjörkompani
81. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
8. Bromaterielkompani
14. Bandtraktorpluton
31. Lätt bandtraktorpluton
32. Lätt bandtraktorpluton
35. Lätt bandtraktorpluton
3. Vägkompani
1. Ingenjörsmaterielkompanistab
2. Ingenjörsmaterielkompanistab
3. Ingenjörsmaterielkompanistab
1. Kåringenjörmaterielpluton
2. Kåringenjörmaterielpluton
3. Kåringenjörmaterielpluton
1. Ingenjörsverkstadstropp
2. Ingenjörsverkstadstropp
3. Ingenjörsverkstadstropp
4. Ingenjörsmaskinpluton
5. Ingenjörsmaskinpluton
6. Ingenjörsmaskinpluton
1. Maskeringspluton
2. Maskeringspluton
3. Maskeringspluton
Depåstab Ing1
Personalersättningskompani Ing1
Depågarnisonskompani Ing1
Konvalescentkompani Ing1
Tygverkstad vid Ing1

- - - - -
Ing1 19610501

9. Fortifikationsmaterielgrupp
IV. Ingenjörsbataljon
 - Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 4. Kåringenjörkompani
XII. Ingenjörsbataljon
 - Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 12. Kåringenjörkompani
-
VIII. Ingenjörsbataljonsstab mm
XIV. Ingenjörsbataljonsstab mm
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
80. Kåringenjörkompani
81. Kåringenjörkompani
1. Bromaterielkompani
8. Bromaterielkompani
14. Bandtraktorpluton
31. Lätt bandtraktorpluton
32. Lätt bandtraktorpluton
35. Lätt bandtraktorpluton
3. Vägkompani
4. Ingenjörsmaskinpluton
5. Ingenjörsmaskinpluton
6. Ingenjörsmaskinpluton
801. Fast radiostation
Ing3 Depå
 - Depåstab mm
 - Truppregister
 - 1. Ersättningskompanikader
 - 2. Ersättningskompanikader
 - 3. Ersättningskompanikader
 - 4. Ersättningskompanikader
 - Konvalescentkompani
-

- - - - -
Ing1 1963

Ingenjörsbataljonsstab mm
Ingenjörsbataljonsstab mm
4. Kåringenjörmaterielkompani
12. Kåringenjörmaterielkompani
61. Kåringenjörkompani
62. Kåringenjörkompani
63. Kåringenjörkompani
64. Kåringenjörkompani
65. Kåringenjörkompani
66. Kåringenjörkompani
6. Bandtraktorkompani
31. Lätta bandtraktorpluton
32. Lätta bandtraktorpluton
35. Lätta bandtraktorpluton
4. Ingenjörmaskinpluton
5. Ingenjörmaskinpluton
6. Ingenjörmaskinpluton
IB1
 1. Brigadingenjörskompani
 1. Brigadingenjörmaterielkompani
-

IB14
 14. Brigadingenjörskompani
 14. Brigadingenjörmaterielkompani
-

IB38

 38. Brigadingenjörskompani
 38. Brigadingenjörmaterielkompani
-

801. Fasta radiostation
Ing1 Depå
 - Depåstab mm
 - Truppregister
 - 1. Ersättningskompanikader
 - 2. Ersättningskompanikader
 - 3. Ersättningskompanikader
 - 4. Ersättningskompanikader
 - Konvalescentkompani
-

- - - - -
Ing1 19690701

4. Ingenjörsbataljon
 - Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 4. Fördelningsingenjörsmaterielkompani

12. Ingenjörsbataljon

 - Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 12. Fördelningsingenjörsmaterielkompani
-
61. Fördelningsingenjörskompani
62. Fördelningsingenjörskompani
63. Fördelningsingenjörskompani
64. Fördelningsingenjörskompani
65. Fördelningsingenjörskompani
66. Fördelningsingenjörskompani
31. Lätt bandtraktorpluton
32. Lätt bandtraktorpluton
35. Lätt bandtraktorpluton
IB1
 1. Brigadingenjörskompani
 1. Brigadingenjörsmaterielkompani
-

IB14
14. Infanteriingenjörsbataljon

 - Infanteriingenjörsbataljonsstab mm
 - 14. Infanteriingenjörskompani
 - 114. Infanteriingenjörskompani
 - 14. Infanteriingenjörsmaterielkompani
-

PB10
10. Infanteriingenjörsbataljon

 - Pansaringenjörsbataljonsstab mm
 - 10. Pansaringenjörskompani
 - 110. Pansaringenjörskompani
 - 10. Pansaringenjörsmaterielkompani
-

Militärområdestygverkstad Stockholm
801. Fast radiostation
Ing1 Depå
 - Ing1 Depåstab mm
 - Ing1 Truppregister
 - Ing1 Fast radiostation
 - 1. Ersättningskompanikader
 - 2. Ersättningskompanikader
 - 3. Ersättningskompanikader
 - 4. Ersättningskompanikader
 - Ing1 Konvalescentkompani
-
Ing1 Materiel för Fo sjukvårdsreserv
Ing1 Förstärkningsmateriel
Ing1 Förstärkningsmateriel
Ing1 Förstärkningsmateriel
Ing1 Förstärkningsmateriel

- - - - -
Ing1 19700701

Mobiliseringsgrupp 01:
IB1
1. Infanteriingenjörsbataljon

 - 1. Infanteriingenjörsbataljonsstab mm
 - 1. Infanteriingenjörskompani
 - 101. Infanteriingenjörskompani
 - 1. Infanteriingenjörsmaterielkompani
-

Mobiliseringsgrupp 02:
810. Fast radiostation
Militärområdestygverkstad Stockholm

Mobiliseringsgrupp 03:
Ing1 Depå
 - Ing1 Depåstab mm
 - Ing1 Truppregister
 - Ing1 Fast radiostation
 - 1. Ersättningskompanikader
 - 2. Ersättningskompanikader
 - 3. Ersättningskompanikader
 - 4. Ersättningskompanikader
 - Ing1 Konvalescentkompani
-

Mobiliseringsgrupp 04:

4. Ingenjörsbataljon
 - 4. Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 4. Fördelningsingenjörsmaterielkompani
-
61. Fördelningsingenjörskompani
62. Fördelningsingenjörskompani
63. Fördelningsingenjörskompani
66. Fördelningsingenjörskompani
35. Lätt bandtraktorpluton

Mobiliseringsgrupp 10:
PB10
10. Pansaringenjörsbataljon

 - 10. Pansaringenjörsbataljonsstab mm
 - 10. Pansaringenjörskompani
 - 110. Pansaringenjörskompani
 - 10. Pansaringenjörsmaterielkompani
-

Mobiliseringsgrupp 12:
12. Ingenjörsbataljon
 - 12. Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 12. Fördelningsingenjörsmaterielkompani
-
64. Fördelningsingenjörskompani
65. Fördelningsingenjörskompani
31. Lätt bandtraktorpluton
32. Lätt bandtraktorpluton

Mobiliseringsgrupp 14:
IB14
14. Infanteriingenjörsbataljon

 - 14. Infanteriingenjörsbataljonsstab mm
 - 14. Infanteriingenjörskompani
 - 114. Infanteriingenjörskompani
 - 14. Infanteriingenjörsmaterielkompani
-

Mobiliseringsgrupp 15:
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel Del 1
Förstärkningsmateriel Del 2

- - - - -
Ing1 19710701

Mobiliseringsgrupp 01:
IB1
1. Infanteriingenjörsbataljon

 - 1. Infanteriingenjörsbataljonsstab mm
 - 1. Infanteriingenjörskompani
 - 101. Infanteriingenjörskompani
 - 1. Infanteriingenjörsmaterielkompani
-

Mobiliseringsgruppreserv 01/Ing1
Materiel för Fo sjukvårdsreserv

Mobiliseringsgrupp 02:
810. Fast radiostation

Mobiliseringsgrupp 03:
MTV332
Ing1 Depå
 - Ing1 Depåstab mm
 - 1. Ersättningskompani
 - 2. Ersättningskompani
 - 3. Ersättningskompani
 - 4. Ersättningskompani
 - Ing1 Konvalescentkompani
-
Mobiliseringsgruppreserv 03/Ing1
Mobiliseringsmyndighetsreserv Ing1

Mobiliseringsgrupp 04:

4. Ingenjörsbataljon
 - 4. Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 4. Fördelningsingenjörsmaterielkompani
-
61. Fördelningsingenjörskompani
62. Fördelningsingenjörskompani
63. Fördelningsingenjörskompani
35. Lätt bandtraktorpluton
Mobiliseringsgruppreserv 04/Ing1

Mobiliseringsgrupp 10:
PB10
10. Pansaringenjörsbataljon

 - 10. Pansaringenjörsbataljonsstab mm
 - 10. Pansaringenjörskompani
 - 110. Pansaringenjörskompani
 - 10. Pansaringenjörsmaterielkompani
-
Mobiliseringsgruppreserv 10/Ing1

Mobiliseringsgrupp 12:
12. Ingenjörsbataljon
 - 12. Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 12. Fördelningsingenjörsmaterielkompani
-
64. Fördelningsingenjörskompani
65. Fördelningsingenjörskompani
66. Fördelningsingenjörskompani
31. Lätt bandtraktorpluton
32. Lätt bandtraktorpluton
Mobiliseringsgruppreserv 12/Ing1

Mobiliseringsgrupp 15:
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel Del 1
Förstärkningsmateriel Del 2

- - - - -
Ing1 19720701

Mobiliseringsgrupp 01:
IB1
1. Infanteriingenjörsbataljon

 - 1. Infanteriingenjörsbataljonsstab mm
 - 1. Infanteriingenjörskompani
 - 101. Infanteriingenjörskompani
 - 1. Infanteriingenjörsmaterielkompani
-

Mobiliseringsgruppreserv 01/Ing1
Armob Ing1.01
A-platspersonal AB126
Materiel för Fo sjukvårdsreserv

Mobiliseringsgrupp 02:
810. Fast radiostation

Mobiliseringsgrupp 03:
MTV332
Ing1 Depå
 - Ing1 Depåstab mm
 - Ing1 Fast radiostation
 - 1. Ersättningskompani
 - 2. Ersättningskompani
 - 3. Ersättningskompani
 - 4. Ersättningskompani
 - Ing1 Konvalescentkompani
-
Mobiliseringsgruppreserv 03/Ing1
Mobiliseringsmyndighetsreserv Ing1
Armob Ing1.Depå

Mobiliseringsgrupp 04:

4. Ingenjörsbataljon
 - 4. Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 4. Fördelningsingenjörsmaterielkompani
-
62. Fördelningsingenjörskompani
63. Fördelningsingenjörskompani
6. Lokalförsvarsingenjörsbataljonsstab mm (B-omgång)
604. Lokalförsvarsingenjörskompani (B-omgång)
Mobiliseringsgruppreserv 04/Ing1
Armob Ing1.225226
Armob Ing1.227241
Armob Ing1.04
A-platspersonal AB115
A-Platspersonal AB124
Armob Ing1.Livsmedelmagasin
Armob Ing1.Livsmedelsmagasin

Mobiliseringsgrupp 10:
PB10
10. Pansaringenjörsbataljon

 - 10. Pansaringenjörsbataljonsstab mm
 - 10. Pansaringenjörskompani
 - 110. Pansaringenjörskompani
 - 10. Pansaringenjörsmaterielkompani
-
Mobiliseringsgruppreserv 10/Ing1
Armob Ing1.10
A-platspersonal D016

Mobiliseringsgrupp 12:
12. Ingenjörsbataljon
 - 12. Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 12. Fördelningsingenjörsmaterielkompani
-
61. Fördelningsingenjörskompani
64. Fördelningsingenjörskompani
65. Fördelningsingenjörskompani
66. Fördelningsingenjörskompani
31. Lätt bandtraktorpluton
32. Lätt bandtraktorpluton
35. Lätt bandtraktorpluton
Mobiliseringsgruppreserv 12/Ing1
A-platspersonal AB123
A-platspersonal AB127
A-platspersonal AB128

Mobiliseringsgrupp 15:
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel Del 1
Förstärkningsmateriel Del 2

- - - - -
Ing1 19730701

Mobiliseringsgrupp 01:
IB1
1. Infanteriingenjörsbataljon

 - 1. Infanteriingenjörsbataljonsstab mm
 - 1. Infanteriingenjörskompani
 - 101. Infanteriingenjörskompani
 - 1. Infanteriingenjörsmaterielkompani
-

Mobiliseringsgruppreserv 01/Ing1
Armob Ing1.01
A-platspersonal AB126

Mobiliseringsgrupp 03:
MTV363
Ing1 Depå
 - Ing1 Depåstab mm
 - 1. Ersättningskompani
 - 2. Ersättningskompani
 - 3. Ersättningskompani
 - 4. Ersättningskompani
 - Ing1 Konvalescentkompani
-
Mobiliseringsgruppreserv 03/Ing1
Mobiliseringsmyndighetsreserv Ing1
Armob Ing1.Depå
Armob Ing1. Livsmedelsmagasin
Mtrl för Fo sjukvårdsreserv

Mobiliseringsgrupp 04:

4. Ingenjörsbataljon
 - 4. Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 4. Fördelningsingenjörsmaterielkompani
-
62. Fördelningsingenjörskompani
63. Fördelningsingenjörskompani
6. Lokalförsvarsingenjörsbataljonsstab mm (B-omgång)
603. Lokalförsvarsingenjörskompani (B-omgång)
604. Lokalförsvarsingenjörskompani (B-omgång)
Mobiliseringsgruppreserv 04/Ing1
Armob Ing1.225226
Armob Ing1.227241
Armob Ing1.04
A-platspersonal AB115
A-Platspersonal AB124
Armob Ing1.Livsmedelmagasin

Mobiliseringsgrupp 10:
61. Fördelningsingenjörskompani
64. Fördelningsingenjörskompani
66. Fördelningsingenjörskompani
32. Lätt bandtraktorpluton
35. Lätt bandtraktorpluton
Mobiliseringsgruppreserv 05/Ing1

Mobiliseringsgrupp 10:
PB10
10. Pansaringenjörsbataljon

 - 10. Pansaringenjörsbataljonsstab mm
 - 10. Pansaringenjörskompani
 - 110. Pansaringenjörskompani
 - 10. Pansaringenjörsmaterielkompani
-
Mobiliseringsgruppreserv 10/Ing1
Armob Ing1.10
A-platspersonal D016

Mobiliseringsgrupp 12:
12. Ingenjörsbataljon
 - 12. Ingenjörsbataljonsstab mm
 - 12. Fördelningsingenjörsmaterielkompani
-
65. Fördelningsingenjörskompani
31. Lätt bandtraktorpluton
Mobiliseringsgruppreserv 12/Ing1
Armob Ing1.12
A-platspersonal AB123
A-platspersonal AB127
A-platspersonal AB128

Mobiliseringsgrupp 15:
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel
Förstärkningsmateriel Del 1
Förstärkningsmateriel Del 2

- - - - -