AHarmehandbok

Svensk krigsorganisation

Armén - Organisationsöversikt - Mall
2012-12-25

MOBILISERINGSTABELL

Titel Automatkanongrupp
(värnförband)
Nummer II:37 - 2037
Giltig från 1951-04-01
Giltig till 1958-09-01
Krigsorganisation 1949

Källa: Krigsarkivet

- - - - -

Gruppchef (övrigt underbefäl)
3 Servismanskap
1 20mm Pansarvärnskanon m/39


- - - - -

Summering  
Regementsofficer (högre)  
Kapten  
Subalternofficer  
Underofficer  
Furir  
Övriga underbefäl 1
Menig 3
Övrig personal  
Summa personal 4
Hästar  
Hundar  
Häst-fordon  
Bilar mm  
Motorcykel  
Släp-fordon  
Cykel  
Pjäser mm 1

Anmärkning:
Vid vinterorganisation gäller denna tabell utan förändring